Uvjeti korištenja

Internet trgovine Cvit Happens (https://salon-n.cvithappens.com/)

Ovim Uvjetima korištenja (dalje u tekstu: “Opći uvjeti ugovora“ ili “Opći uvjeti“) uređuju se pravila Internet trgovine na web stranici http://salon-n.cvithappens.com/ koju organizira i provodi CVIT HAPPENS, obrt za cvjećarske usluge, vl. Antun Bauer, sa sjedištem u Zagrebu i poslovnom adresom u Ilici 49, OIB vlasnika: 52224114373 (dalje u tekstu: “Davatelj usluge“) u okviru registrirane djelatnosti.

Ovi Opći uvjeti uređuju ugovorni odnos između Davatelja usluge i Korisnika usluge u Internet trgovini Cvit Happens putem web stranice http://salon-n.cvithappens.com/ (dalje u tekstu: “Internet trgovina“) i čine sastavni dio svakog kupoprodajnog ugovora zaključenog između Davatelja i Korisnika usluge.

Dokumenti, slike, podaci i informacije objavljene na web stranicama http://salon-n.cvithappens.com/ su intelektualno vlasništvo Davatelja usluge te se ne smiju reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Davatelja usluge, uz obavezno poštovanje autorskih prava, vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Internet trgovina

Internet trgovina smatra se prodajom na daljinu putem interneta u kojoj Davatelj usluge kao prodavatelj i Korisnik usluge kao kupac obavljaju kupoprodaju proizvoda na daljinu putem računala ili mobilnih uređaja povezanim Internetom.

Internet trgovinom Davatelj usluga prodaje proizvode iz svog asortimana putem informacijskog sustava za elektroničku prodaju robe iz asortimana Davatelja usluge putem interneta.

Registracija

Internet trgovini može pristupiti svaki Korisnik usluge bez potrebe za prethodnom registracijom.

Pristup Internet trgovini, informacije o proizvodu i cijenama

U sustav Internet trgovine, Korisnik usluge pristupa slobodno bez potrebe za prethodnom prijavom.

Kroz Internet trgovinu, Korisniku usluge se prikazuje cjelokupni asortiman robe, grupiran prema vrstama proizvoda. Uz svaki proizvod navodi se njegov naziv, kratak opis, raspoloživost i cijena. Davatelj usluge dopušta mogućnost da istaknuti podaci sadrže informacije koje imaju tipografske pogreške, netočnosti ili propuste koji se mogu odnositi na opise proizvoda, cijene, promocije, ponude i dostupnost.

Davatelj usluge zadržava pravo da ispravi za ispravkom takvih pogrešaka odnosno da promijeni ili ažurira informacije sve do mogućnosti otkaza narudžbe. Davatelj usluge ne jamči da prikaz boje pojedinog proizvoda na računalnom monitoru Korisnika usluge odgovara stvarnoj boji tog proizvoda u stvarnosti.

Cijene istaknute uz proizvod vrijede samo za elektronsku narudžbu putem Internet trgovine za sve Korisnike usluge u trenutku narudžbe. Cijene i dostupnost podataka podložni su promjenama u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave i po vlastitom nahođenju Davatelja usluge. 

Uz svaki proizvod navodi se njegov naziv, kratak opis, raspoloživost i cijena. Cijene su izražene u kn (HRK) i Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st.1 i st.2 Zakona o PDV-u. Cijene ne uključuju troškove dostave. U slučaju da je cijena iz bilo kojeg razloga netočno istaknuta ili se je tijekom narudžbe izmijenila, Davatelj usluge će:

 • obavijestiti Korisnika usluge o novoj cijeni pri čemu Korisnik ima mogućnost promijeniti svoju narudžbu, odustati od kupnje u cijelosti ili djelomično ili potvrditi narudžbu po novim cijenama, sve bez dodatnih troškova; ili
 • omogućiti Korisniku usluge odustanak od kupnje te istodobno iznaći odgovarajuće rješenje u interesu obje strane.

Postupak kupnje

Kupovinu u Internet trgovini može izvršiti samo Korisnik usluge stariji od 18 godina koji je potpuno poslovno sposoban odnosno Korisnik usluge koji ima odgovarajuću poslovnu sposobnost za sklapanje kupoprodajnih ugovora.

Pregledom ponude na Internet trgovini Korisnik usluge izabire odgovarajući proizvod ili grupu proizvoda iz ponude. Internet trgovina nudi mogućnost tražilice pojedinog proizvoda, te u slučaju da Korisnik usluge već unaprijed zna naziv proizvoda za koji je zainteresiran, naziv tog proizvoda može upisati u tražilicu na vrhu stranice.

Po izboru proizvoda, veličine i količine, Korisnik usluge klikom na polje “u košaricu“, izabrani proizvod stavlja košaricu za kupnju. Nakon toga, nastavlja s kupovinom ili pristupa plaćanju na način da unese potrebne podatke (adresu, način plaćanja i dr.) te potvrđuje svoju narudžbu. Tako zaprimljena narudžba odlazi u postupak obrade. Davatelj usluge zaprima narudžbe 24h/7 dana u tjednu, međutim vrijeme obrade narudžbe od strane Davatelja usluge je od ponedjeljka do petka od 8 – 17 h te subotom od 8 – 12 h. Ukoliko Davatelj usluge zaprimi narudžbu u nedjelju ili drugi neradni dan, istu će obraditi prvi sljedeći radni dan.

Potvrdom narudžbe Korisnik usluge jamči da je punoljetna osoba i da ima potpunu poslovnu sposobnost, prihvaća ove Opće uvjete, sa svim pravima i obvezama.

Davatelj usluge putem elektronske pošte prima obavijest da je narudžba zaprimljena te provjerava dobavljivost naručenih proizvoda i narudžbu potvrđuje Korisniku usluge ili je odbacuje ukoliko za to ima opravdan razlog. Davatelj usluge može radi dodatnih pojašnjenja i provjere točnosti, kako bi jamčio točnost isporuke, telefonskim putem ili putem elektroničke pošte kontaktirati Korisnika usluge, na način kako je Korisnik usluge to naveo prilikom registracije. U tu svrhu, Korisnik usluge je dužan naznačiti ispravne i vjerodostojne sve tražene podatke prilikom narudžbe, u suprotnom Davatelj usluge ne odgovara za nemogućnost izvršenja narudžbe.

Plaćanje i predračun

Korisnik usluge plaćanje u Internet trgovini može obaviti transakcijskim avansnim plaćanjem putem opće uplatnice ili Internet bankarstvom izravno na bankovni račun Davatelja usluge IBAN: HR0000000 koji se vodi kod Zagrebačka banka d.d. Zagreb.

Nakon što Davatelj usluge zaprimi potvrdu narudžbe od Korisnika usluge i istu obradi, Davatelj usluge će uz obavijest da je narudžba zaprimljena, dostaviti putem elektroničke pošte Korisniku usluge i Predračun s podacima za uplatu na bankovni račun Davatelja usluge.

Ukoliko uplata nije evidentirana na bankovnom računu Davatelja usluge unutar 48 sati od trenutka kada Davatelj usluge dostavi Korisniku usluge podatke za plaćanje, smatrat će se da je Korisnik usluge jednostrano odustao od narudžbe.

Izdavanje računa

Davatelj usluge izdaje e-račun Korisniku usluge za obavljenu kupnju u Internet trgovini po primitku uplate od strane Korisnika usluge na bankovni račun Davatelja usluge, sukladno uputama Davatelja usluge i podacima istaknutima na Predračunu. E-račun dostavlja se na naznačenu adresu elektroničke pošte Korisnika usluge te se time smatra dostavljenim Korisniku usluge na trajnom mediju. Nakon izvršene kupnje elektronski račun dostupan je za preuzimanje u svakom trenutku i na zahtjev Korisnika usluge.

Kupoprodajni ugovor

Kupnjom putem Internet trgovine sklapa se ugovor na daljinu. Kupoprodajni ugovor smatra se sklopljenim kada Korisnik usluge potvrdi narudžbu na Internet trgovini. Korisnik usluge može u svako doba zatražiti pisani primjerak kupoprodajnog ugovora. Sastavni dio ugovora su i ovi Opći uvjeti. Ugovor na daljinu jednokratni je ugovor koji se konzumira njegovim potpunim ispunjenjem.

Popusti i kuponi s popustima 

Davatelj usluge može određenu robu iz asortimana Internet trgovine prodavati na akciji uz popust ili uz korištenje kupona kojima Korisnik usluge ostvaruje popust na iznos robe. Popust odnosno kupon za popust je jednokratan i može se iskoristiti samo prilikom jedne kupnje, osim ukoliko se u pojedinom slučaju izričito ne navede drugačije.

U slučaju višekratnog korištenja kupona, Davatelj usluge ima pravo uskratiti valjanost takvog popusta. U slučaju da je vrijednost darovnog kupona ili kupona s popustom veća od vrijednosti kupnje, razlika se ne prenosi na novu kupnju niti se neiskorišteni iznos vraća Korisniku usluge.

Dostava

Za robu kupljenu putem Internet trgovine dostava se obavlja samo na području Grada Zagreba. Korisnik usluge ima na raspolaganju izbor osobnog preuzimanja naručene robe u poslovnim prostorijama Davatelja usluge na adresi Ilica 49, Zagreb bez dodatnih troškova (besplatna dostava) ili putem izabrane dostavne službe od strane Davatelja usluge u fiksnom iznosu od 50,00 kuna. Korisnik usluge je upoznat s troškovima dostave prije i prilikom narudžbe robe.

Dostava i osobno preuzimanje se vrši od ponedjeljka do petka od 8 – 20 h te subotom od 8 – 14 h, najkasnije u roku od 48h od trenutka primitka uplate na bankovnom računu Davatelja usluge. U posebno žurnim situacijama, Korisnik usluge može dostaviti Davatelju usluge potvrdu uplate (bankovnog naloga koji je zaprimljen, ali još uvijek nije proveden te uplata nije vidljiva na bankovnom računu Davatelja usluge) putem elektronske pošte na adresu cvit.happens@gmail.com te u tom slučaju rok za dostavu od 24h počinje teći od trenutka kada Davatelj usluge zaprimi takvu potvrdu uplate.

Davatelj usluge će naručenu robu dostaviti u dogovorenom roku sukladno raspoloživosti proizvoda i izboru Korisnika usluge. U slučaju osobnog preuzimanja, Davatelj usluge će obavijestiti Korisnika usluge o točnom vremenu preuzimanja naručene robe.

Posebni uvjeti u odnosu na dostupnost proizvoda

Davatelj usluge pristupa izradi naručenog proizvoda tek nakon primitka cjelokupne uplate ili potvrde uplate (naloga) od strane Korisnika usluge.

Ako na dan dostave Davatelj usluge ne raspolaže ili ne može nabaviti cvijeće za odabrani proizvod iz Internet trgovine, nedostupno cvijeće zamijenit će drugim iste estetske vrijednosti. Dostavljeni buket cvijeća se sastavom može razlikovati od onog sa slike naznačene uz opis proizvoda na Internet trgovini, ali te razlike neće utjecati na kvalitetu ili estetsku vrijednost buketa. Davatelj usluge njeguje dugoročne i međusobno uvažavajuće odnose sa svojim kupcima te želi da Korisnici usluge budu zadovoljni njegovim proizvodima i stoga jamči odgovarajuću zamjenu za privremeno nedostupno cvijeće.

Ponuda Davatelja usluge ovisi o trenutnoj ponudi na tržištu cvijeća. Cvijeće i cijene cvijeća, kao i voća i povrća, ovise o ponudi i potražnji i variraju ovisno o dobu godine. Davatelj usluge nabavlja cvijeće dnevno te ne pristaje na kompromis kad je u pitanju kvaliteta ili estetska vrijednost proizvoda te stoga radi samo s prvoklasnim materijalom. Također, Davatelj usluge zadržava pravo ne prihvatiti narudžbe koje ne može ispuniti.

Ukoliko Davatelj usluge nije u mogućnosti isporučiti bilo koji od naručenih proizvoda, kontaktirat će i obavijestiti Korisnika usluge telefonskim putem ili putem elektroničke pošte za eventualnu kupnju zamjenskog proizvoda ili otkazivanja naručenog proizvoda.

Prigodne poruke

Korisniku usluge stoji na raspolaganju opcija da uz svaki proizvod Davatelj usluge isporuči i personaliziranu kartica ispisana porukom Korisnika usluge. Personalizirane poruke ne smiju sadržavati nikakve vulgarne, uznemiravajuće, neugodne i rasističke sadržaje te Davatelj usluge zadržava pravo ne poslati takvu poruku.

U skladu s izborom Korisnika usluge, Davatelj usluge neće otkriti podatke o Korisniku usluge primatelju naručenih proizvoda.

Reklamacije i pravo na odustajanja od kupnje

Svaki Korisnik usluge ima pravo na reklamaciju, ali i odustati od kupnje bez navođenja razloga. Svi proizvodi koji se isporučuju zadovoljavajuće su kvalitete, usklađeni s namjenom, te odgovaraju opisu navedenom uz svaki proizvod.

Reklamacija:

Korisnik usluge ima pravo na reklamaciju u slučaju materijalnog nedostatka predmeta kupnje (oštećenje, nedovoljna količina, pogrešan proizvod i sl.).

Pravo na reklamaciju Korisnik usluge stječe ukoliko:

 • naručen proizvod nije isporučen od strane Davatelja usluge;
 • proizvod ne odgovara standardima kvalitete;
 • proizvod ima znatnija oštećenja;
 • proizvod nije dostavljen u dogovoreno vrijeme.

Korisnik usluge ima pravo podnijeti reklamaciju u roku od 7 dana od dana preuzimanja proizvoda. Prilikom reklamacije, Korisnik usluge u svojoj obavijesti dužan je detaljno opisati oštećenje, odnosno grešku i Davatelju usluge omogućiti pregled robe za koju je uložena reklamacija. U slučaju da je greška/oštećenje nesporno, Davatelj usluge mora udovoljiti zahtjevu Korisnika usluge.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, na odnose između Korisnika usluge kao potrošača (krajnjeg korisnika) i Davatelja usluge kao trgovca u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima o odgovornosti za materijalne nedostatke. Korisnik usluge je obvezan obavijestiti Davatelja usluge o postojanju vidljivih nedostataka bez odgađanja, a najkasnije u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak. Davatelj usluge ne odgovara za materijalni nedostatak prodane stvari koji se pokaže nakon proteka dvije godine od prodaje stvari.

Korisnik usluge može zahtijevati da Davatelj usluge nedostatak otkloni, zamijeni proizvod s drugim proizvodom iste vrste, kvalitete i količine, zahtijevati sniženje cijene ili raskinuti ugovor.

Reklamacija se podnosi Davatelju usluge putem elektronske pošte cvit.happens@gmail.com ili pisanom obavijesti putem preporučene pošiljke na: CVIT HAPPENS, obrt za cvjećarske usluge, vl. Antun Bauer, Ilica 49, 10 000 Zagreb.

U slučaju kupnje proizvoda s istaknutom greškom Korisnik usluge nema pravo na reklamaciju zbog materijalnih nedostataka.

Pravo na jednostrani odustanak od kupnje

Korisnik usluge ima pravo odustati od naručene robe bez navođenja razloga u roku od 14 dana od dana preuzimanja robe.  

Korisnik usluge nema pravno na jednostrani raskid ugovora u slučaju sklapanja kupoprodajnog ugovora čiji je predmet roba koja je izrađena po specifikaciji Korisnika usluge ili koja je jasno prilagođena Korisniku usluge, odnosno lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok upotrebe.

Kako bi Korisnik usluge mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, dužan je obavijestiti Davatelja usluge o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom u kojoj je Korisnik usluge dužan navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.

Obavijest o odustanku od kupnje se podnosi Davatelju usluge putem elektronske pošte na adresu cvit.happens@gmail.com ili pisanom obavijesti putem preporučene pošiljke na: CVIT HAPPENS, obrt za cvjećarske usluge, vl. Antun Bauer, Ilica 49, 10 000 Zagreb.

U slučaju odustanka, Korisnik usluge ne plaća nikakvu naknadu osim troškova povrata proizvoda Davatelju usluge. Korisnik usluge u slučaju odustanka od kupnje, dužan je robu, neoštećenu u originalnoj ambalaži i u zaprimljenoj količini vratiti na adresu Davatelja usluge u roku od 8 dana od dana kada je obavijestio Davatelja usluge o odustanku.

Korisnik usluge odgovoran je za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda. Ako je vraćeni proizvod otvoren i upotrijebljen, Davatelj usluge ima pravo naplatiti od Korisnika usluge naknadu za ponovno uspostavljanje originalnog stanja proizvoda.

U slučaju odustanka od kupnje, Davatelj usluge vratit će Korisniku usluge sav uplaćeni iznos za tu kupnju, umanjen za iznos troškova dostave, najkasnije u roku od 14 radnih dana od dana primitka vraćene robe, na račun Korisnika usluge koji je Davatelju dostavio sam Korisnik usluge. Trošak povrata robe snosi Korisnik usluge koji se odlučio iskoristiti pravo na jednostrani odustanak od kupnje.

Pravo na pristup informacijama

Davatelj usluge se obvezuje da će Korisniku usluge uvijek biti dostupne sljedeće informacije:

 • podaci o identitetu Davatelja usluge (tvrtka i mjesto obavljanja poslovne djelatnosti, broj registra);
 • podaci o kontaktu, koji Korisniku usluge omogućuju brzu i učinkovitu komunikaciju s Davateljem usluga (e-mail adresa, telefon i dr.);
 • informacije o bitnim karakteristikama proizvoda, odnosno, uslugama iz ponude internet trgovine, uključujući i poslije-prodajne usluge i jamstva;
 • informacije o dostupnosti proizvoda odnosno uslugama Internet trgovine;
 • način i uvjeti dostave proizvoda, odnosno, izvršenje usluga, osobito mjesto i rok dostave;
 • informacije o načinu plaćanja;
 • informacije o roku trajanja ponuda iz Internet trgovine;
 • informacije o razdoblju (roku) u kojem je moguće odustati od ugovora i uvjeti za odustanak;
 • informacije o mogućnosti vraćanja proizvoda te o tome koliki je trošak Korisnika usluge kada vraća proizvod;
 • informacije o postupku s pritužbama Korisnika usluge te podaci o kontaktnoj osobi Davatelja usluge zaduženoj za odnose i komunikaciju s korisnicima.

Isključenje odgovornosti

Davatelj usluge zadržava pravo onemogućiti pristup web stranici zbog tehničkih ili drugih poteškoća i održavanja. Davatelj usluge nije odgovoran za nastanak eventualne štete ili troškova koje ima Korisnik usluge zbog prestanka, pasivnosti ili poteškoća u radu web stranice. Davatelj usluge svim svojim naporima nastoji osigurati sukladnost i ažurnost podataka objavljenih na stranici Internet trgovine. Unatoč tome postoji mogućnost da se karakteristike proizvoda, njihovo stanje na skladištu i cijene mogu mijenjati tako brzo da Davatelj usluge nije u mogućnosti na vrijeme ažurirati sve podatke na internetskoj stranici. Isto tako moguće je da i slike prikazane za pojedine proizvode u potpunosti ne odgovaraju samim proizvodima. Davatelj usluge ne jamči za točnost, potpunost i ispravnost sadržaja objavljenih na web stranici, niti prihvaća odgovornost za bilo kakvu štetu koja bi nastala za Korisnika usluge zbog objave takvog sadržaja.

Davatelj usluge ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati na hardveru, softveru ili drugoj opremi Korisnika usluge, uslijed korištenja web stranice. Korisnik usluge dužan je sam osigurati odgovarajuću zaštitnu opremu prije pristupa i korištenja web stranice www.cvithappens.com.

Prigovori i sporovi

Korisnici usluga mogu svoje prigovore vezane uz rad Internet trgovine, kao i u vezi s ugovornim i zakonskim obvezama Davatelja usluge odnosno Internet trgovine, podnijeti putem elektronske pošte na adresu cvit.happens@gmail.com ili pisanom obavijesti putem preporučene pošiljke na: CVIT HAPPENS, obrt za cvjećarske usluge, vl. Antun Bauer, Ilica 49, 10 000 Zagreb. Davatelj usluge dužan je potvrditi da je zaprimio pisani prigovor Korisnika usluge te će dostaviti Korisniku usluge pisani odgovor u roku od 30 dana od dana zaprimanja prigovora Korisnika usluge.

Uzevši u obzir da je sjedište Davatelja usluge u zemlji članici Europske unije, u pogledu pritužbi i sporova primjenjuju se odredbe Uredbe (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013.g. o online rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (Uredba o online rješavanju potrošačkih sporova) te Korisnik usluge može pristupiti ODR platformi za on-line rješavanje potrošačkih sporova putem web stranice Europske komisije www.ec.europa.eu/consumers/odr.

Završne odredbe

Korisnik usluge Internet trgovine prihvaća objavljene Opće uvjete poslovanja. Davatelj usluge zadržava pravo izmjene Općih uvjeta poslovanja na web stranici www.notino.hr u svako doba i bez prethodne obavijesti. Sve izmjene Općih uvjeta obvezujuće su za Korisnika usluge i uvijek dostupne na web stranici u rubrici “Uvjeti korištenja“. U slučaju da Korisnik usluge nije suglasan s ovim Općim uvjetima ovlašten je jednostavno prestati s korištenjem ove web stranice i usluga Internet trgovine.

Za sva pitanja, pojašnjenja i komentare, vezane uz ove Opće uvjete, Korisnici usluge mogu kontaktirati Davatelja usluge putem elektronske pošte na adresu cvit.happens@gmail.com.

U Zagrebu, 4.11. 2020.

CVIT HAPPENS, obrt za cvjećarske usluge, vl. Antun Bauer