Vjenčić lovor

Vjenčić za vrata od lovora.

Promjer: 30 cm

200,00 kn